Etisk produksjon

Les mer
Slogan

Etisk produksjon

En etisk produksjon betyr å sikre at produksjonen og funksjonene rundt denne ikke skader forbrukeren eller samfunnet.

Vi velger nøye de materialene vi bruker i våre produkter. Vår definisjon av kvalitet krever at hvert stoff vi bruker, er holdbare og funksjonelt egnet for den tilsiktede bruken. Det krever at våre materialer motstår nedbrytning av bruk og vask. De må være lette å ta vare på, og produseres med omsorg for mennesker og planeten. Valg av stoffer, materialer, produksjonsmetoder og fargestoffer er derfor nøye vurdert før produksjon av våre produkter.

 


Vi jobber med å oppfylle de følgende kriterier ved våre produkter og produksjoner :

  • Motarbeide bruk- og kast mentalitet, billig mote og skadelig moteforbruk.
  • Fremme bærekraftsstandarder innen motebransjen.
  • Levere design for som lar barn få være barn.
  • Bevisstgjøring og opplysende tiltak av våre produkter mot forbruker og produsenter.
  • Bruke produsenter som gir rettferdige lønninger, arbeidsforhold og gode arbeidstakerrettigheter.
  • Ingen bruk av giftig plantevernmidler
  • Bruk av miljøvennlige stoffer og komponenter i produksjon.
  • Beskytte dyrerettigheter ved bl.a. å ikke bruke pels i våre produksjoner.

 

 
Tilbake
Vikonsept AS | Fjellvegen 1a, 5532 Haugesund, Norway
+47 52 71 69 95 | hello@memini.no | Org.nr 988 790 605